BELGIAN CONFEDERATION OF SEA ANGLERS

BOAT ANGLING

Member of CIPS / FIPS-M  &  IGFA

 B.C.S.A. - B.A. vzw

herkomst

 

 

    

NATIONALE RECORDS LANGSHEEN DE BELGISCHE KUST EN IN ALLE ZEEËN

REGLEMENT 

1. Om een recordvangst in te dienen moet men lid zijn van een club die op haar beurt is aangesloten bij het V.V.B.Z. (Vlaams Verbond Boothengelen op Zee), bij de F.F.B.P.M. (La Fédération Francophone Belge de Pêche en Mer) of bij de B.D.B.H.S.F. (Bund der Deutschsprachigen Belgier der Hochsee und Süsswasser Fischer)

2. De vangst mag gedaan worden in gelijk welk zeewater met inbegrip van de Oosterschelde, de Westerschelde en de Grevelingen.

3. De aangifte dient gedaan te worden door de sportbestuurder van de clubs, gericht aan de recordcommissie van de B.C.S.A. Boat Angling, secretariaat : Paul PHLIPS, Lelliëndaalstraat, 18 B-2811 Hombeek-Mechelen Tel 015.33.72.05 ten laatste één maand na de vangst. De vangsten van december onmiddellijk (eventueel telefonisch) doorgeven a.u.b.

4. Deze aangifte moet bevatten :

 • De naam, voornaam adres en handtekening van de hengelaar.
 • De naam en afkorting van zijn club.
 • De benaming van de vissoort : Altijd de Latijnse of wetenschappelijke naam vermelden en minstens de naam ofwel in het Nederlands, het Frans, het Duits of in het Engels vermelden. (bij voorkeur er zoveel mogelijk hiervan indien de vis niet vermeld staat in de lijst) Wij danken jullie hiervoor.
 • Het gewicht van de vis in kg of in ponden (lbs). Nooit de twee samen vermelden, de omrekening van lbs in kg wordt door de recordcommissie zelf uitgevoerd.
 • De lengte van de vis in cm, gemeten van het uiterste staartpunt tot het gesloten snuitpunt.
 • De omvang, eveneens in cm.
 • De plaats en de datum van de vangst. (Voor de vangsten vanuit onze Belgische kusthavens eveneens het visstekken vermelden zoals : Gootebank, Wenduinebank enz…)
 • Manier van vissen (surfcasting, vanop een boot, van de wal, over wrakken, enz…)
 • De naam van de boot met naam en adres van de schipper.
 • Naam en hoedanigheid en adres van de weger, type van weegschaal.
 • De namen en adressen van de getuigen bij de vangst en bij de weging. Als getuigen kunnen optreden : één of meerdere gefedereerde hengelaars, de schipper, de hotelier (bij de weging uiteraard), bestuursleden van een plaatselijke zeehengelclub, enz… doch met uitsluiting van familieleden.
 • Foto van ofwel vis, visser en hengel (bij voorkeur), ofwel vis naast een meetlat of op een (bekend) dagblad, ofwel vis aan of op de gebruikte weegschaal, doch waarop het gewicht duidelijk kan afgelezen worden (Bij voorkeur de drie foto’s)

5. De recordcommissie beslist over de homologatie van de claim.

6. Wie een nieuw record vestigt of een record verbetert krijgt een diploma als ereprijs.

Nota :
De aangifte dienen gedaan te worden op het hiervoor bestemd formulier van de Belgian Confederation of Sea Anglers, model in bijlage. Brieven van lokale clubs of van wedstrijdorganisatoren i.v.m. de vangst mogen eveneens bijgevoegd worden. Wij raden jullie aan het formulier in dubbel op te stellen, doch er dient slechts één enkel exemplaar opgestuurd te worden. Alle bijkomende vragen die eventueel gesteld worden door de recordcommissie dienen onmiddellijk beantwoord te worden.

Voor de recordcommissie van de B.C.S.A. – Boat Angling  vzw :

Paul Phlips
Fish record watcher

naar top pagina